Atbalsti

Fiziskās personas

Pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi:

“Summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.”

Tie ir attaisnotie izdevumi, kurus jāuzrāda gada ienākuma deklarācijā iesniegšanai Valsts Ieņēmumu Dienestam.

Lūdzu, sazinieties ar Fondu, lai iegūtu sīkāku informāciju!
Tālr.: +371 67297364, e-pasts: iaf@trade.lv vai izmantojiet vietnē atrodamo kontaktu formu.

Juridiskās personas

Saskaņā ar 2005. gada 28. jūnija LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.237 nodibinājumam „Ata Kronvalda fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ziedojot līdzekļus Fondam, Jūs iegūsiet tiesības par 85 % no ziedojuma summas samazināt uzņēmuma ienākuma nodokli, pamatojoties uz likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pantu.

Mobilly lietotāji

Lai ziedotu sūti SMS ar tekstu PAY atstarpe SUMMA atstarpe AKF uz numuru1859
Piemēram: PAY 10.00 AKF

Kļūsti par Mobilly norēķinu sistēmas lietotāju, kas sniedz iespēju veikt maksājumus ar īsziņu, apmeklējot www.mobilly.lv

Pārskaitījums Fonda norēķinu kontā

Ata Kronvalda fonda rekvizīti:

Nodibinājums „Ata Kronvalda fonds”
Bruņinieku iela 12-9, Rīga, LV-1001
Reģ.Nr.40008019311
Konts: LV41PARX0003631820002
Kods: PARXLV22
AS „Citadele Banka”