Solum stipendija

2014. gadā SIA „ARN” kopā ar Ata Kronvalda fondu nodibināja stipendiju Solum. Tā paredzēta Latvijas Universitātes Botāniskā dārza darbiniekiem par ieguldījumu populārzinātniskajā darbībā iepazīstinot jaunatni ar zinātni. Viena no primārajām Botāniskā dārza pamatfunkcijām ir izglītība. Fonds apzinājis Botāniskā dārza zinātnisko darbinieku ieguldījumu zinātnes un izglītības veicināšanā un 2015. gadā izvirzījis botānikas laboratorijas vadītāju Laumu Strazdiņu stipendijas Solum saņemšanai.

Ar vārdu “solum” latīniski apzīmē augsni, otra nozīme – vienīgais un īpašais. Stipendiju Solum paredzēts piešķirt reizi gadā vienam cilvēkam. Nosaukums ir kā simbols – lai kaut kas izaugtu, nepieciešama laba augsne, un tas attiecas gan uz augiem, gan izglītību – vajadzīgs labs pamats attīstībai.SIA „ARN”

LAUMA STRAZDIŅA

Botānikas laboratorijas vadītāja

L.Strazdiņa kopš 2007. gada paralēli mācībām strādā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kur viņa vada Botānikas laboratoriju. Tur viņas pārziņā ir  augu kolekciju veidošana un rūpes par Augu sistemātikas ekspozīciju, kur interesenti savukārt var iepazīties ar dažādu augu  radniecību un to evolūciju. Līdztekus tam, viņu saistīja ne tikai botānika kā zinātne, bet arī zināšanu nodošana cilvēkiem, kam viņa nododas ļoti radoši, bagātinot dārza “informatīvo telpu” līdz tam nebijušā veidā: veidojot dažādas izglītojošas spēles, maršrutus, kā arī vadot ekskursijas un mācību stundas. Viņa saistošā veidā spēj izmantot dažādas analoģijas: iesaistīt matemātiku, mākslu, ekoloģiju un citas jomas, lai intriģētu un ieinteresētu par augu valsti gan sākumskolēnus, pamatskolu un vidusskolu audzēkņus, gan arī pieaugušos. L. Strazdiņa aktīvi iesaistās dārzā noritošo lielāko populārzinātnisko pasākumu sagatavošanā un norisē: Zinātnieku nakts un Augu aizsardzības diena, kā arī veido dažādas tematiskas, salīdzinoši neliela apjoma populārzinātniskas aktivitātes interesentu grupām. Viņa saturiski gatavo un vizuāli noformē dažādus informatīvos materiālus – sākot no augu etiķetēm, bukletiem, planšetēm, plakātiem, beidzot ar Botāniskā dārza mājas lapu www.botanika.lu.lv, informāciju sociālajos tīklos, kā arī veidojot dažādas izstādes dārzā.