Ata Kronvalda balva 2015

27. augustā plkst. 11:00 Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonija, kurā četri pedagogi saņēma Ata Kronvalda prēmiju par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā. Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

No kreisās: Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja krievu valodas un literatūras skolotāja Ināra Kudrjavska, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Nataļja Popova, Rīgas 64. vidusskolas fizikas skolotājs Māris Zariņš

Ata Kronvalda balvas laureāti:

ANDRIS ĢĒRMANIS

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājs

A.Ģērmanis savas pedagoģiskās darba gaitas uzsācis 1998.gadā. Ilggadējā un nopietnā darbā panākts, ka viņa izglītojamie vairāku gadu garumā uzrāda izcilus sasniegumus Rīgas pilsētas un valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Viņa skolēni veiksmīgi startē gan pilsētas, gan valsts mēroga ģeogrāfijas olimpiādēs. Viens skolēns startējis arī starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē. Skolotāja skolēni regulāri piedalās visos LU Jauno ģeogrāfu skolas konkursos. A.Ģērmanis ir daudzu populārzinātnisku (ap 70) un zinātnisku (ap 30) rakstu autors. Skolotājs pedagoģiskajā darbā ieguvis apmēram 70 dažādus apbalvojumus. Ikgadēji saņem nomināciju “Rīgas sakarīgākais skolotājs”. Skolēni par šo skolotāju teic, ka Andris Ģērmanis iedvesmo.

INĀRA KUDRJAVSKA

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja krievu valodas un literatūras skolotāja

I.Kudrjavskas pedagoģiskā darba stāžs – 25 gadi. Skolotājas audzēkņiem ir augsts zināšanu līmenis viņas pasniegtajā priekšmetā, daudzi no viņiem ir pilsētas, reģiona, valsts, starptautisko olimpiāžu, konkursu un zinātniski pētniecisko konferenču laureāti. Skolotāja ir arī vairāku krievu valodas un literatūras mācību grāmatu līdzautore. I.Kudrjavska saņēmusi daudzas pateicības un goda rakstus par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem. Skolotāja mīl un dziļi pārzina savu priekšmetu, māca aizrautīgi, radoši plāno katru stundu, ievēro katra talantīga skolēna vēlēšanās un iespējas.

MĀRIS ZARIŅŠ

Rīgas 64. vidusskolas fizikas skolotājs

M.Zariņš savas skolas gaitas skolotāja amatā sācis 1992.gadā, kad nomainīja darbu Cietvielu fizikas institūtā. Zaudējusi darbinieku zinātnē, Latvijas sabiedrība ieguva aktīvu, atraktīvu un zinošu skolotāju, kurš ir ne tikai ļāvis daudziem skolēniem nebaidīties no fizikas, bet arī to izprast un iemīļot. Skolotāja patiesā sirdslieta ir papildus darbs ar skolēniem, kam padziļināti interesē fizika. To visvairāk var novērtēt, redzot kuplo fizikas olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureātu skaitu ne tikai novada un valsts, bet arī starptautiskā līmenī. Skolotāju balvai rekomendēja 4 bijušie skolēni – nu jau topošie fizikas doktori.

NATAĻJA POPOVA

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas ķīmijas skolotāja

N.Popova strādā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā kopš 2001.gada. Šajā laikā pedagoģe apliecināja savas profesionalitātes augsto līmeni, veicinot pedagoģiskā procesa attīstību. Katru gadu N.Popovas skolēni aktīvi piedalās un gūst godalgotas vietas rajona, republikas un atklātajās olimpiādēs. Kopumā pēdējo 5 gadu laikā ir gūtas 38 godalgotas vietas. Pēdējo 5 gadu laikā skolotāja arī ir vadījusi 26 zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. Skolēnu vecāki uzskata, ka N.Popova ir profesionāla skolotāja ar lielu atbildības sajūtu pret savu profesiju, kura nemitīgi attīstās un paaugstina savu pedagoģisko meistarību.

Šogad vēl četriem skolotājiem pasniegti Goda raksti. Goda rakstus par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā saņēma:

AIGA STIERE

Naukšēnu novada vidusskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

IEVA GAILE

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas psiholoģe

JEĻENA ŠALKOVSKA

Rīgas 71.vidusskolas ekonomikas skolotāja, LU Ekonomikas un vadības fakultātes lektore

JURIJS KOSTJUĶEVIČS

Daugavpils 13.vidusskolas fizikas skolotājs