Ata Kronvalda balva 2014

2. septembrī plkst. 14.00 Melngalvju namā Svētku zālē notika Ata Kronvalda balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija. Goda zīmes un diplomus pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda balva piešķirta:

SARMĪTE DREIJALTE

Cēsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja

Sarmīte Dreijalte par ķīmijas un dabaszinību skolotāju strādā no 1981. gada. Daudzus gadus skolotāja vada ķīmijas skolotāju metodisko apvienību Cēsu novadā, kā arī motivē un ieinteresē skolēnus darboties Jauno ķīmiķu skolā. Katru gadu skolotājas vadībā skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, aizstāv un gūst godalgotas vietas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatēs gan novadā, gan Vidzemē, gan valstī. Sarmītes Dreijaltes skolēns ir iekļauts Latvijas komandas sastāvā, kura piedalījās 2014. gada pasaules ķīmijas olimpiādē Vjetnamā. Pēdējo triju gadu laikā S. Dreijaltes skolēni ir guvuši 38 godalgotas vietas novada olimpiādēs, 3 godalgotas vietas valsts olimpiādēs, 4 godalgotas vietas atklātajās olimpiādēs.

IVETA RATINĪKA

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Iveta Ratinīka par latviešu valodas un literatūras skolotāju strādā kopš 2008. gada. Skolotāja pedagoģiskajā darbā ir erudīta, aktīva un profesionāla. I. Ratinīka vada interešu izglītības pulciņu „Žurnālistika”. Skolotāja izcili sagatavo skolēnus olimpiādēm – pēdējo triju gadu laikā 7 skolēni ir guvuši godalgotas vietas novada olimpiādēs, 6 skolēni godalgotas vietas valsts olimpiādēs. 13 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas valsts zinātniskās pētniecības darbu lasījumos, kā arī 3 balvas „Pūce” valsts ģimnāziju zinātniskās pētniecības darbu lasījumos.

MARIANNA ABRICKA

Preiļu 1. pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja

Marianna Abricka par vizuālās mākslas skolotāju strādā kopš 1989. gada. Skolotāja ļoti vērīgi seko skolēnu māksliniecisko spēju pilnveidošanai, kas motivē skolēnus aktīvi piedalīties un gūt vērā ņemamus rezultātus olimpiādēs un dažādos konkursos. 38 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, un 9 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas valsts atklātajā Vizuālās mākslas olimpiādē. 2014. gadā iegūta zelta medaļa starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”. 2013. un 2014. gadā skolotājas M. Abrickas skolēnu darbi tika izvirzīti starptautiskajam bērnu konkursam LIDICE.