Atbalstītāji

Koncerns LATVIJAS DZELZCEĻŠ ir lielākais darba devējs Latvijā un sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un četrām meitassabiedrībām. VAS Latvijas dzelzceļš ir atbildīgs par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu.

SIA „ZAĻĀ JOSTA” ir Latvijas uzņēmums, kas rūpējas par apkārtējas vides sakoptību, nodrošinot izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču un nolietotu elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, savākšanu un pārstrādi, kā arī veic sabiedrības vides izglītības aktivitātes.

AS “ALDARIS” ir tradīcijām bagāta alus darītava ar senu vēsturi, kas aizsākās jau 1865. gadā. Mūsdienās uzņēmums ir daļa no Carlsberg Grupas, kas ir viens no lielākajiem alus ražotājiem pasaulē.