Stipendiāti

Gads Vārds Uzvārds Izglītības iestāde Specialitāte
2021 Laura  Fjodorova Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierzinātņu vidusskola Ķīmijas skolotāja
2021 Inese Lāčauniece Rīgas franču licejs Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2021 Ingūna Gaile Cēsu Valsts ģimnāzija Ģeogrāfijas skolotāja
2021 Ineta Amoliņa Valmieras Valsts ģimnāzija Vēstures skolotāja
2021 Irina Fjodorova Daugavpils Valsts ģimnāzija Ķīmijas skolotāja
         
2016 Larisa Želve Daugavpils Krievu vidusskola – licejs Vēstures skolotāja
2016 Sergejs Bratarčuks Rīgas Klasiskā ģimnāzija Informātikas, programmēšanas un fizikas skolotājs
2015 Andris Ģērmanis Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Ģeogrāfijas skolotājs
2015 Ināra Kudrjavska Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Krievu valodas un literatūras skolotāja
2015 Māris Zariņš Rīgas 64. vidusskola Fizikas skolotājs
2015 Nataļja Popova Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Ķīmijas skolotāja
2014 Sarmīte Dreijalte Cēsu Valsts ģimnāzija Ķīmijas un dabaszinību skolotāja
2014 Iveta Ratinīka Āgenskalna Valsts ģimnāzija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2014 Marianna Abricka Preiļu 1. pamatskola Vizuālās mākslas skolotāja
2013 Gaļina Ražepa Puškina licejs Krievu valodas un literatūras skolotāja
2013 Ilva Zvirgzdiņa Baumaņu Kārļa Viļkenes pamatskola Mājturības un vizuālās mākslas skolotāja
2013 Olga Ķēniņa Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Dabaszinību un fizikas skolotāja
2013 Zaiga Tenisone Rīgas Valsts 1. Ģimnāzija Ģeogrāfijas un debašu pulciņa skolotāja
2013 Laimdota Pelše Salacgrīvas vidusskola Ķīmijas un bioloģijas skolotāja
2012 Daina Blūma Rīgas Kultūras vidusskola Kulturoloģijas, latviešu valodas un literatūras skolotāja
2012 Vjačeslavs Korotins Rīgas 40. vidusskola Ķīmijas skolotājs
2012 Rihards Opmanis Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte Pasniedzējs un pētnieks
2012 Aļesja Šapkova Daugavpils Saskaņas pamatskola Matemātikas skolotāja
2012 Pēteris Puķītis Dobeles Valsts ģimnāzija Fizikas skolotājs
2011 Irēna Prikule Rēzeknes Valsts ģimnāzija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2011 Laimdota Jansone Madonas Valsts ģimnāzija Ģeogrāfijas skolotāja
2011 Mārīte Eglīte Baldones vidusskola Fizikas un matemātikas skolotāja
2011 Aija Kļaviņa Rīgas Franču licejs Vēstures skolotāja
2011 Līga Ragaine Madonas Valsts ģimnāzija Bioloģijas skolotāja
2010 Marianna Teže Rīgas 92. vidusskola Ķīmijas skolotāja
2010 Ivars Atteka Kurzemes jauno programmētāju skola Pedagogs
2010 Vēsma Vijupe Pumpuru vidusskola Bioloģijas un veselības mācības skolotāja
2010 Olga Sheremet Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātikas skolotāja
2010 Ieva Radzobe Cēsu Valsts ģimnāzija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2009 Regīna Gedzjuna Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs Administratīvās un skolvadības daļas vadītāja
2009 Lauma Micāne Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Bioloģijas skolotāja
2009 Sarmīte Vilcāne Jēkabpils Valsts ģimnāzija Matemātikas skolotāja
2009 Inese Vītoliņa Liepājas Raiņa 6. vidusskola Bioloģijas skolotāja
2009 Tamāra Zitcere Ziemeļvalstu ģimnāzija Bioloģijas skolotāja
2009 Mirdza Zommere Vecpiebalgas vidusskola Ģeogrāfijas un angļu valodas skolotāja
2009 Inese Purmale Valmieras Valsts ģimnāzija Fizikas skolotāja
2009 Inguna Raituma Talstu Valsts ģimnāzija Latviešu valodas un literatūras skolotāja un direktore
2009 Inga Sokolova Daugavpils Krievu vidusskola – licejs Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2008 Dace Bonka LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skola Zinātniskā asistente
2008 Andrejs Jefremovs Puškina licejs Krievu valodas un literatūras pasniedzējs
2008 Līga Ulberte LU Filoloģijas fakultāte Latviešu literatūras katedras lektore
2008 Ārija Viļuma Smiltenes ģimnāzija Matemātikas skolotāja
2008 Līga Sausiņa Siguldas Valsts ģimnāzija Bioloģijas skolotāja
2007 Inese Berga Siguldas Valsts ģimnāzija Vēstures skolotāja
2007 Tamāra Brice Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Fizikas skolotāja
2007 Ārija Čerņavska Vaiņodes vidusskola Ķīmijas, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
2007 Benedikts Johannessons Islandes Matemātikas biedrība Prezidents
2007 Uldis Klepers Latvijas Universitātes Jauno Ģeogrāfu skola Prezidents
2007 Austra Zalāne Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskola Vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotāja
2007 Pēteris Zariņš Siguldas Valsts ģimnāzija Matemātikas un informātikas skolotājs
2006 Maruta Kusiņa Rīgas Humanitārā privātskola Skolotāja
2006 Veronika Loča Suntažu vidusskola Fizikas skolotāja
2006 Gunārs Tomass Āgenskalna ģimnāzija Direktora vietnieks svešvalodu pasniegšanas jautājumos
2006 Aija Vasiļevska Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Matemātikas skolotāja
2006 Skaidrīte Pakule LU Ķīmijas fakultāte Izglītības metodiķe
2006 Andris Punculis Saldus Profesionālā vidusskola Celtniecības mācību darbnīcas vadītājs
2006 Diāna Indra Sedula Liepājas Raiņa 6. vidusskola Ģeogrāfijas, biznesa ekonomisko pamatu un komerczinību skolotāja
2006 Kristīne Ševčenko Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Matemātikas skolotāja
2005 Helēna Bērziņa Zantes pamatskola Bioloģijas skolotāja
2005 Mihails Gorskis Iecavas vidusskola Ķīmijas skolotājs
2005 Gunārs Kļaviņš Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola Skolotājs
2005 Valda Krūmiņa Rīgas 34. arodvidusskolas Drēbnieku mācību un eksaminācijas centrs Vadītāja
2005 Vivija Slītere Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Fizikas skolotāja
2005 Pārsla Stirna Salas vidusskola Bioloģijas skolotāja
2004 Dace Andžāne Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Matemātikas skolotāja
2004 Tatjana Bartele Puškina licejs Vēstures skolotāja
2004 Aija Jurjāne Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola Speciālo priekšmetu skolotāja
2004 Biruta Kampiņa Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs Vecākā eksperte
2004 Daiga Martinsone Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Bioloģijas un veselības mācības skolotāja
2004 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskola Bioloģijas skolotāja un direktora vietniece mācību darbā
2004 Ludmila Reimate Tukuma Raiņa ģimnāzija Ķīmijas skolotāja
2003 Maija Grīnberga Rīgas Galdniecības arodvidusskola Galdnieku mācību un eksaminācijas centra metodiķe un skolotāja, inženiertehnisko zinātņu doktore
2003 Igors Kļimenkovs Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte Lektors
2003 Indra Lapšina Rīgas Horeogrāfijas vidusskola Klasiskās dejas skolotāja un izglītības programmas vadītāja
2003 Anna Lavrinoviča Smiltenes ģimnāzija Bioloģijas un veselības mācības skolotāja
2003 Gunta Ozoliņa Neretas vidusskola Matemātikas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā
2003 Biruta Šķēle Rīgas Franču licejs Fizikas un matemātikas skolotāja
2003 Vija Rudiņa Aizkraukles novada ģimnāzija Ģeogrāfijas skolotāja
2002 Jānis Endele Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Direktors
2002 Ņina Petuhova Krāslavas ģimnāzija Krievu valodas skolotāja
2002 Daina Sirmā Valmieras ģimnāzija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2002 Zinta Skrastiņa Valmieras ģimnāzija Matemātikas skolotāja
2002 Gunta Stepanova Skrundas arodvidusskola Arodmācības skolotāja
2001 Liene Celma Jelgavas 4. vidusskola Mūzikas pedagoģe
2001 Agris Celms Jelgavas 4. vidusskola Direktors, mūzikas pedagogs
2001 Viktors Gluhovs Rīgas 40. vidusskola Matemātikas skolotājs
2001 Jānis Jansons Rīgas 3. arodvidusskola Direktora vietnieks
2001 Aija Lūse Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Informātikas skolotāja
2001 Sergejs Meļniks Jauniešu datorkursi „Progmeistars” Vecākais pasniedzējs
2001 Jurijs Smotrovs LU Matemātikas un informācijas institūts Pētnieks
2000 Janīna Grāvere Valmieras ģimnāzija Ķīmijas un mākslas skolotāja
2000 Mārtiņš Opmanis LU MII Inženieris – programmētājs
2000 Imants Strazdiņš Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Matemātikas skolotājs
2000 Arvīds Verza Rīgas Amatniecības vidusskola Kokapstrādes nodaļas izveidotājs, vadītājs
2000 Līga Ramāna Latvijas Universitāte Lektore
1999 Maija Balode Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Matemātikas skolotāja
1999 Aivars Bērziņš LU Fizikas un matemātikas fakultāte Docents
1999 Romualds Jakubānis Rīgas Valsts tehniskā ģimnāzija Skolotājs
1999 Inta Jorniņa Jelgavas Spīdolas skola – ģimnāzija Ģeogrāfijas skolotāja
1999 Jānis Krūmiņš LU Fizikas un matemātikas fakultāte Pasniedzējs
1999 Uldis Paeglis Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Direktora vietnieks
1999 Anita Vanaga Rīgas Franču licejs Latviešu valodas un literatūras skolotāja
1999 Guntis Vasiļevskis Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departaments Direktors
1999 Aivars Žogls Ugāles vidusskola Informātikas skolotājs
1998 Ella Detlova Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Matemātikas skolotāja
1998 Julija Kluša Latvijas Universitāte Inženiere – programmētāja
1998 Valdis Lapiņš Cēsu 4. arodvidusskola Galdnieku arodapmācības skolotājs
1998 Valentīna Lazareva Rīgas 68. vidusskola Krievu valodas un literatūras skolotāja
1998 Irēna Liepiņa Rīgas 49. vidusskola Bioloģijas skolotāja
1998 Jānis Zemļickis Valmieras ģimnāzija Ģeogrāfijas skolotājs
1997 Ināra Akmene Izglītības un zinātnes ministrija Olimpiāžu darba organizatore
1997 Ilze Beļinska Rīgas komercskola Ģeogrāfijas skolotāja
1997 Jānis Ceplītis LU Fizikas un matemātikas fakultāte Docents
1997 Natālija Milzere Saldus pilsētas ģimnāzija Bioloģijas skolotāja
1997 Daina Zēberga Rīgas tirdzniecības un kulinārijas skola Arodmācības skolotāja
1997 Imants Skrastiņš Priekuļu vidusskola Ķīmijas skolotājs
1995 Mirdza Birzniece Aizputes vidusskola Latviešu valodas un literatūras skolotāja
1995 Henriks Danusēvičs Ata Kronvalda fonds Priekšsēdētājs
1995 Mudīte Kalniņa Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu zinātniskā biedrība Vadītāja
1995 Dainis Kriķis Rīgas 1. ģimnāzija Matemātikas skolotājs
1994 Ilgvars Ābols Smiltenes vidusskola Ģeogrāfijas skolotājs
1994 Alfrēds Grava Rīgas 1. ģimnāzija Matemātikas skolotājs
1994 Gunārs Kurlovičs Jelgavas Spīdolas skola Vēstures un politikas skolotājs
1994 Laima Pērkone Cēsu Valsts ģimnāzija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
1994 Mārīte Seile Preiļu 1. vidusskola Matemātikas skolotāja
1993 Anna Aizšpure Jēkabpils 1. vidusskola Bioloģijas skolotāja
1993 Andris Broks Latvijas Skolēnu Zinātniskā biedrība Dibinātājs un vadītājs
1993 Andris Cibulis Laikraksta „Izglītība” matemātiskās rubrikas „Pentamino” un „Pasmaidīsim!” Vadītājs
1993 Dainis Grīnvalds Skolēnu radošās nometnes „Aicinājums” Rīkotājs
1993 Ida Jākobsone LVU Ķīmijas fakultāte Docente, ķīmijas doktore
1993 Māris Vītiņš Matemātikas un informātikas institūts Laboratorijas vadītājs
1992 Valērijs Buhvalovs Jelgavas 3. vidusskola Bioloģijas skolotājs
1992 Dace Dalbiņa Valmieras Viestura vidusskola Latviešu valodas un literatūras skolotāja
1992 Gunārs Rumba RPI Ķīmijas fakultāte Docents
1989 Devgasija Aleksandrova Balvu rajona Jauno naturālistu stacija Direktore
1989 Egils Birznieks Jauno ģeogrāfu skola Dibinātājs
1989 Ērika Bizdēna RPI organiskās sintēzes pētījumu pulciņš Vadītāja
1989 Vitolds Grabovskis LVU Fizikālo pētījumu skola Izveidotājs
1989 Velta Gobiņa Lielvārdes vidusskola Ķīmijas skolotāja
1989 Jānis Jansons Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI Biomehānikas jauno speciālistu apmācības organizētājs
1989 Dzintra Knohenfelde Baldones vidusskola Latviešu valodas un literatūras skolotāja
1989, 1992 Agnis Andžāns LVU Neklātienes matemātikas skola un Profesora Cipariņa klubs Vadītājs
1989, 1992 Dzintra Paegle LVU Jauno filologu skola un Skolēnu Zinātniskā biedrība Latviešu valodas un literatūras sekcijas vadītāja