Aldara stipendija

„Aldara stipendija tika izveidota, lai izteiktu pateicību zinātniekiem, speciālistiem un pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu skolēnu un studentu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un organizēšanā, kam ir neatsverama loma industrijas attīstīšanai turpmākajos gados.”
A/S „Aldaris” izpilddirektors Tomass Kure Jakobsens

Ata Kronvalda fonds, kas kopš 1993. gada nodarbojas ar Latvijas talantīgāko skolēnu un viņu pedagogu apzināšanu, sadarbībā ar A/S „Aldaris” 2012. gadā izveidoja jaunu stipendiju pasniedzējiem, kas pārstāv pārtikas (dzērienu) ražošanas profesionālo izglītību. Konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendenta audzēkņu iegūtie apbalvojumi Latvijas un starptautiska mēroga olimpiādēs un konkursos, pretendenta izstrādātie un publicētie mācību līdzekļi, pretendenta skolēnu aktīva iesaistīšana darba vidē un citi kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai svarīgi kritēriji.

Aldara stipendijas nolikums

Aldara stipendija 2013

Aldara stipendija 2012