Fonda padome

Henriks Danusēvičs

Ata Kronvalda fonda dibinātājs un tā prezidents
Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents

Vjačeslavs Kaščejevs

Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs
LU Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors

Agnese Mīļā

VISC Mācību priekšmetu olimpiāžu organizatore

Māris Vītiņš

Dr.dat., profesors, LU Datorikas fakultātes Informātikas mūžizglītības katedras vadītājs. Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes laureāts, Ata Kronvalda prēmijas laureāts

Regīna Gedzjuna

Ata Kronvalda prēmijas stipendiāte

Dzintra Paegle

Dr. philol., asociētā profesore, LU mācībspēks no 1974. līdz 2009. gadam, Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētā profesore no 2010. gada

Aīda Krūze

Dr.paed., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore

Uldis Klepers

Jauno ģeogrāfu skolas prezidents

Jānis Švirksts

LU Ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas katedras asociētais profesors

Aija Kļaviņa

Ata Kronvalda prēmijas stipendiāte

Laila Sakijeva

Nodibinājuma “ASNI” pārstāve

Jānis Liepiņš

LU Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta pētnieks

Andris Ambainis

Dr.dat., profesors, LU Datorikas fakultāte

Mārtiņš Opmanis

LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieks

Biruta Kampiņa

Ata Kronvalda prēmijas stipendiāte

Ināra Akmene

Ata Kronvalda prēmijas stipendiāte

Aija Ozola

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Izglītības satura centrs

Inga Jonāne

Ata Kronvalda fonda izpilddirektore