Pūces ir aizlidojušas. Ata Kronvalda balvu pasniegšanas ceremonija 2020.

Neīsi pirms jaunā mācību gada iesākuma, atceramies un apbalvojam tos pedagogus un skolu kolektīvus, kuri ir Latvijas un starptautiskā mērogā ir sasnieguši izcilus un novērtējamus rezultātus.

Šodien tradicionāli Latvijas valsts prezidents Egils Levits un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs pasniedza kopš 1989.gada iedibināto Ata Kronvalda balvu  pedagogiem un Diplomus skolu reitingu uzvarētājiem.

Ata Kronvalda balvu par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā šogad saņēma un iepriekšējiem 154 laureātiem pievienojās vēl 5 izcili skolotāji:

1)      Inita Kriškāne, Cēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas un dabaszinātņi skolotāja,

2)      Inese Ločmele, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ķīmijas un bioloģijas skolotāja,

3)      Karmena Liepiņa, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja,

4)      Valentīna Prokofjeva, Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja,

5)      Mārtiņš Danusēvičs, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektors.

 

“Lielās Pūces” skolu reitingu veido, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskās biedrības konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās. 2019./2020.gada reitingu laureāti:

1)      lielo skolu grupā: Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas 10.vidusskola, Rīgas 40. vidusskola, Rīgas Franču licejs, Daugavpils tehnoloģiju vidusskola – licejs.

2)      mazo skolu grupā: RTU Inženierzinātņu vidusskola, kurai seko Rudzātu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Mežciema pamatskola, Špoģu vidusskola.

3)      valsts ģimnāziju grupā: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

Zvaigžņu reitingā ņem vērā skolēnu sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā. Uzvarētāji: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, RTU Inženierzinātņu vidusskola, Cēsu Valsts ģimnāzija, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Gulbenes novada Valsts ģimnāzija.

Ar svinīgu uzrunu skolu kolektīvus sveica Latvijas Valsts Prezidents Egīls Levits, sakot:

“Esmu pārliecināts, ka tiltu no mūsu šodienas uz tālo laiku, kurā dzīvoja Kronvalds, met tieši skolotāju vienotā izpratne par skolas kā gaismas pils misiju, pat ja mēs ne vienmēr lietojam tik skaistus un cēlus vārdus, kā toreiz bija modē lietot jaunlatviešiem un Kronvaldam. Paldies jums un visiem skolotājiem, kuri uzņēmušies vairāk, nekā no jums prasa pienākums un nekā to nosaka darba uzdevums! Paldies skolotājiem, kuri iedziļinās bērnu un jauniešu personībās, lai palīdzētu atraisīt viņos maksimālās spējas un pilnveidot viņu nākotnes potenciālu! Viņu nākotnes potenciāls ir arī visas Latvijas nākotnes potenciāls.”

Savukārt Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs savā uzrunā Skolu kolektīviem novēlēja:

“Skolai un skolotājiem jābūt drosmīgiem, jāattīsta skolēnu tieksmi pēc zināšanām un prasmi analizēt un izprast notiekošo. Jāprot atšķirt patērētāju domāšana, reklāma un ideoloģiskā ietekmēšana, jāizprot procesi un kopsakarības. Tā, attīroties no pelavām un saslaukām, no patiesuma graudiem jāizcep maizīte, kas dos gandarījumu sirdij un dvēselei.”

No sirds sakām paldies visiem skolu kolektīviem par nesavtīgu un nozīmīgu darbu, kuru iegulda skolēnu attīstībā un izaugsmē, skolēniem par viņu pašaizliedzīgu zināšanu apguvi un drosmi, kā arī vecākiem un skolu kolektīviem, kas ir palīgs un milzīgs zināšanu balsts.

Svinīgo ceremoniju vadīja Aivis Ceriņš, muzikanti: Paula Saija, Matīss Žilinskis

Liene Bodniece, AKF direktore; Mob.: +371 28364125

Henriks Danusēvičs, AKF prezidents; Mob.: + 371 29548484

www.atakronvaldafonds.lv ;   www.skolureitings.lv E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com


 

 

Publicēts rubrikā: Jaunumi!