Latvijas izcilākie pedagogi saņems Ata Kronvalda balvu

Kā katru gadu, arī šogad Ata Kronvalda fonds apbalvos konkursa Ata Kronvalda Balva laureātus. Prēmiju tradicionāli ar Latvijas valsts prezidenta klātbūtni piešķir kopš 1989. gada pedagogiem par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Līdz 2020. gadam to ir saņēmuši 159 izcili izglītības pedagogi, savukārt šogad balvu saņems vēl 5 izcili skolotāji. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks š.g. 24.augustā plkst. 15:00 Rīgas pilī.

Šogad balvu saņems pieci skolotāji:

Inita Kriškāne,

bioloģijas un dabaszinātņi skolotāja, Cēsu Valsts ģimnāzija

Viņa dod iespēju ikvienam, kurš vēlas, piedalīties novada bioloģijas olimpiādē. Tā ir iespēja atrast talantus, turpināt darbu ar viņiem, gatavojot valsts olimpiādēm, mērķtiecīgi virzot bioloģijas zinātnes pasaulē.

 

Inese Ločmele,

ķīmijas un bioloģijas skolotāja, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Inese Ločmele māca ķīmiju, mācījusi bioloģiju, ir klases audzinātāja, vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus ka arī vada interešu izglītības programmu “ Vides izglītība”. Viņa ir entuziasma pilna un regulāri organizē konkursus arī sākumskolēniem.

 

Karmena Liepiņa,

matemātikas skolotāja, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Karmena Liepiņa izceļas ar mērķtiecīgu un regulāru darbu visās klasēs, kurās viņa strādā. Neizsīkstoša enerģija, milzīgas darba spējas, precizitāte, izdomas bagāta jaunrade un atsaucība – tā varam raksturot Karmenu Liepiņu.

 

Valentīna Prokofjeva,

krievu valodas skolotāja, Daugavpils Valsts ģimnāzija

Skolotaja ir izveidojusi perfekti strukturētus mācību materiālus par katru tēmu, kas ļauj mācīties individuāli, meklējot informāciju gan mācību grāmatās, gan interneta resursos.

 

Mārtiņš Danusēvičs,

ekonomika, Latvijas Universitāte

Mārtiņš Danusēvičs ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektors. Viņš ļoti aktīvi nodarbojas ne tikai ar talantīgo skolēnu  izglītošanai paredzētu valsts mēroga pasākumu organizēšanu, bet arī ir veicinājis Latvijas vārda atpazīstamību starptautiskā mērogā kā valsti ar izcili ekonomikas jomā sagatavotiem skolēniem.

 

Ata Kronvalda fonds atzinīgi novērtē šo skolu un skolotāju ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību arī tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām un pamatskolām, un viņu vecākiem.

 

Papildu informācijai:

Liene Bodniece

Mob.: +371 28364125

Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001

T./F.: 67297364

E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com

www.atakronvaldafonds.lv

 

 

Publicēts rubrikā: Jaunumi!