NOTEIKTAS LABĀKĀS SKOLAS, KAS GUVUŠAS STARPTAUTISKUS REZULTĀTUS!

Katru gadu ļoti talantīgi un zinoši skolēni ir pārstāvējuši Latviju ārpus Valsts robežām starptautiskajās olimpiādēs. Tas ir ne tikai skolēnu panākums un sasniegtās zināšanas, bet arī skolotāju nesautīgais un mērķtiecīgais darbs, arī skolas un vecāki ir ļoti nozīmīgs atbalsta punkts. Lai izceltu šo skolu kolektīvu nozīmīgo darbu, Ata Kronvalda fonds ir izveidojis Zvaigžņu reitingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā (šogad laika periodā no 01.06.2019 līdz 01.06.2020).

Zvaigžņu reitinga mērķis ir palielināt pedagogu un izglītības darbinieku ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

2020. gada Zvaigžņu reitinga augšgalā ar spēcīgu pārsvaru nemainīgi ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, kas pierāda skolas neizsīkstošu mērķtiecību un profesionalitāti. Ļoti uzslavējams ir RTU Inženierzinātņu vidusskolas ieguldītais darbs, jo tas skolai ir palīdzejis saglabāt 2. vietu reitingā. Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi un skolnieki gadu gaidā apliecina savu zināšanu nozīmīgumu un prasmi profesionāli nest šīs zināšanas tālāk, skola savu līderību pierāda un Zvaigžņu reitinga pieciniekā atrodoties katru gadu, šogad ieņemot 3. vietu. Blakus Cēsu Valsts ģimnāzijai atrodas Ziemeļvalstu ģimnāzija, kas katru gadu savu profesionālo darbu pierāda ar augstiem rezultātiem un tā katru gadu atrodas Zvaigžņu reitingā, apsveicam ar sasniegumiem un iekļūšanu reitinga 4. vietā. Šogad lielu panākumu kāpumu ir guvusi Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, kuras gūtie panākumi starptautiskajās olimpiādēs ir augsti novērtējami un šogad iekļuvusi ne tikai reitingā, bet sasniegusi arī 5.vietu.

Pilns skolu reitings skatāms: www.skolureitings.lv.

Ata Kronvalda fonds atzinīgi novērtē šo skolu un skolotāju ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību arī tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām un/vai pamatskolām un viņu vecākiem.

Papildu informācijai vēlams rakstīt e-pastu uz atakronvaldafonds@gmail.com .

 

Liene Bodniece, Ata Kronvalda fonda izpilddirektore

Mob.: +371 28364125

Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001

T./F.: 67297364

E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com

www.atakronvaldafonds.lv

www.skolureitings.lv

 

Publicēts rubrikā: Jaunumi!