Ata Kronvalda balva 2017 pasniegšanas ceremonija

28.augustā Prezidenta pilī notika Ata Kronvalda balvas, ceļojošās balvas „Lielā Pūce” un Zvaigžņu reitinga apbalvošanas ceremonija. Šogad Ata Kronvalda prēmiju saņēma septiņi pedagogi, bet goda rakstu saņēma divi pedagogi. Ceremonijā tika pasniegti diplomi skolu reitinga “Lielā Pūce” pirmajām 5 “Lielajām skolām” un 5 “Mazajām skolām”. Pirmās 2 skolas katrā skolu grupā saņēma ceļojošās balvas – pūces. Sešas labākās skolas no Zvaigžņu reitinga arī tika apbalvotas ar diplomiem. Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs un Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs. Abalvošanas ceremoijā ar muzikālo priekšnesumu priecēja grupa “Mediante”

No kreisās:Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas, sociālo zinību, filozofijas skolotājs- Dzintars Dvinskis, Popes pamatskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja- Ingrīda Andersone, Rudzātu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja – Jolanta Ļubka-Tarasova, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja ķīmijas skolotāja- Irina Halatina, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja – Vaira Siliņa, Draudzīgā aicinājuma Cēsu novada ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja – Dace Eglīte, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotāja – Sandra Taranda un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda balvas laureāti:

Irina Halatina

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja ķīmijas skolotāja

Skolotāja, strādājot pedagoģijā 21 gadu, mīl un dziļi pārzina savu priekšmetu, māca aizrautīgi, radoši, izmanto mūsdienu metodes un tehnoloģijas, attīsta skolēnu radošās un pētnieciskās prasmes. Skolotāja prot motivēt skolēnus izvēlēties profesijas, kuras ir saistītas ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Viņa ir entuziaste, kas ne tikai īsteno mācību programmu, bet rosina savus skolēnus mācīties, augt, nodarboties ar pētījumiem un veikt atklājumus, ne tikai stundu laikā un laboratorijā, bet arī zinātniski pētnieciskos darbos.

Dace Eglīte

Draudzīgā aicinājuma Cēsu novada ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dace Eglīte strādā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā no 1998. gada, no 2002. gada Dace Eglīte ir ģimnāzijas direktore.  Skolas ikdienā tiek iestrādāta ideja par izcilību kā skolēnu patstāvīgās dzīves normu. Skolotāja regulāri vada skolēnu zinātniskos darbus, kas guvuši panākumus valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, darbu tematika ir saistīta ar ģimnāzijas aktuālo problēmu un vēstures apzināšanu un saglabāšanu.

Dzintars Dvinskis

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas ekonomikas, sociālo zinību, filozofijas skolotājs

Ar Dzintara Dvinska palīdzību, Rīgas Klasiskā ģimnāzija ir kļuvusi par vienu no skolām Rīgas pilsētā, kuras skolēni regulāri un veiksmīgi piedalās olimpiādes un zinātniski pētnieciskas konferences ekonomikā gan pilsētas, gan valsts līmeni, ka arī citas ekonomiskajos pasākumos. Skolotājs profesionāli un radoši veic metodisko darbu ģimnāzijā, viņam ir pieredze izglītības tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā mācību procesā. Viņš veiksmīgi un kvalitatīvi piedalās projektu organizēšanā un īstenošanā.

Sandra Taranda

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotāja

Skolotājai piemīt augstā profesionalitāte, viņa ir sava darba fanātiķe, piedalīšanās projektos, skatēs, konkursos-tā ir skolotājas ikdiena, kurā viņa spēj iesaistīt skolēnus, motivēt un aizraut uz piedalīšanos tajos, gūstot panākumus un uzvaras. Pēdējo trīs gadu laikā paveiktajā ir redzams, ka skolotāja piedalās dažādos projektos, viņas gatavotie skolēni ir guvuši augstus panākumus pilsētas un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos, kā arī Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Ingrīda Andersone

Popes pamatskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Skolotājas neatlaidīgā darba, radošo ideju un pedagoģiskā talanta rezultātā viņas audzēkņi sasnieguši izcilus rezultātus valsts mācību olimpiādēs un republikāniskos un starptautiskos konkursos. Skolotāja regulāri piedalās konferencēs, kurās dalās pieredzē par radošo darbu iespējām pedagoģiskajā darbā.

 

Jolanta Ļubka-Tarasova

Rudzātu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Skolotāja mācību stundās māca skolēnus būt uzņēmīgiem, radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības. Skolotājas sasniegumi darba ar talantīgajiem skolēniem ir augsti ne tikai pilsētas, bet arī valsts mēroga olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Skolotājas iedvesmoti, skolēni nereti izvēlās apgūt ķīmiķu un mediķu profesijas.

Vaira Siliņa

Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja

Skolotāja gatavo skolēnus valsts bioloģijas olimpiādēm, vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un gatavo skolēnus centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā, kuros uzrāda izcilus rezultātus. Skolotāja ieinteresē skolēnus bioloģijas mācību priekšmetā un profesijās, kas ar to saistītas, viņas audzēkņi ar ļoti labiem panākumiem ir piedalījušies starptautiskajās olimpiādēs.

 

Publicēts rubrikā: Uncategorized