NOTEIKTS JAUNAIS SKOLU REITINGS. CEĻOJOŠĀ BALVA „LIELĀ PŪCE”

Ata Kronvalda fonds (AKF) katru gadu nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100) un “mazo” skolu grupās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par mācību iestāžu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.

Šogad reitingā ir iekļautas 120 “mazās” un 86 “lielās” skolas.

Lielo skolu grupā reitinga augšgalā: Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Cēsu valsts ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija. Salīdzinot ar pagājušo gadu, lielo skolu reitinga pirmās trīs vietas paliek nemainīgas – tās pašas mācību iestādes saglabājušas Latvijas skolu reitinga topa augšgalu.

Šajā mācību gadā gūtie panākumi Rīgas Valsts 2.ģimnāzijai ir nodrošinājuši skolas ierindošanos topa 8.vietā, katru gadu pakāpjoties pa mazam solītim – 2014. gada skolu reitingā ģimnāzija bija 27.vietā, 2015. gadā – 17.vietā, 2016.gadā – 13. vietā un šogad iekāpjot topa desmitniekā, skola parāda savu talantīgo skolēnu un skolotāju ieguldīto darbu.

Mazo skolu grupā reitinga augšgalā: RTU Inženierzinātņu vidusskola, Preiļu 1.pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Auces vidusskola un Majoru vidusskola. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pirmo pozīciju nemainīgi saglabā RTU Inženierzinātņu vidusskola.

Ar vislielāko kāpienu reitinga augšgalā iekļuva Rēzeknes katoļu vidusskola, šī gada reitingā skola ierindojās 6.vietā. 2016. gada reitingā skola neiekļuva vispār, savukārt 2015.gada reitingā ierindojās 81.vietā, līdz ar to šī mācību gada Rēzeknes katoļu vidusskolas sasniegumi vērtējami par ļoti atzīstamiem.

Sīkāku informāciju par Latvijas skolu reitingu 2016./2017. mācību gadā skatīt http://www.skolureitings.lv/

Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.m.g. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tajā laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmatot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā.

Pūces balvas tiks pasniegtas augusta nogalē kopā ar Ata Kronvalda prēmiju. Prēmiju tradicionāli pasniedz ceremonijā, kurā piedalās Latvijas Valsts prezidents, to saņem pedagogi par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Līdz 2016. gadam ieskaitot to ir saņēmuši 143 izcili izglītības pedagogi. Šogad Ata Kronvalda prēmijai tika izvirzīti 15 kandidāti, kas ir vislielākais kandidātu skaits fonda vēsturē,

Informācija par šī gada Zvaigžņu reitinga tiks izziņota vēlāk, pēc datu apkopošanas un izvērtēšanas.

Papildu informācijai:

Liene Liepiņa

Mob.: +371 28364125
Bruņinieku iela 12 – 9, Rīga, LV-1001
E-pasts: atakronvaldafonds@gmail.com
www.atakronvaldafonds.lv

Publicēts rubrikā: Uncategorized