Ata Kronvalda balva 2016

29.augustā Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas, ceļojošās balvas „Lielā Pūce” un šogad izveidotā Zvaigžņu reitinga apbalvošanas ceremonija. Šogad Ata Kronvalda prēmiju saņēma divi pedagogi. Ceremonijā tika pasniegti diplomi skolu reitinga “Lielā Pūce” pirmajām 5 “Lielajām skolām” un 5 “Mazajām skolām”. Pirmās 2 skolas katrā skolu grupā saņēma ceļojošās balvas – pūces. 4 labākās skolas no Zvaigžņu reitinga arī tika apbalvotas ar diplomiem. Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs un Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Kaščejevs. Abalvošanas ceremoijā ar muzikālo priekšnesumu priecēja Beate Sprindžuka un Arnita Tāraude.

No kreisās: Ata Kronvalda fonda priekšsēdētājs Vjačeslavs Kaščejevs, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja vēstures skolotāja Larisa Želve, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas informātikas, programmēšanas un fizikas skolotājs Sergejs Bratarčuks un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda balvas laureāti:

LARISA ŽELVE

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja vēstures skolotāja

Larisas Želves pedagoģiskā darba stāžs ir 24 gadi. Ilggadīgi strādājot šajā jomā, skolotāja ar lielu prieku nodod saviem audzēkņiem zināšanas un pieredzi, nodrošinot individuālu pieeju, ievērojot katra talantīga bērna vēlēšanās un iespējas. Skolotāja mīl un dziļi pārzina savu priekšmetu, māca aizrautīgi, radoši, izmanto jaunākās informatīvās tehnoloģijas. L.Želves audzēkņiem ir augsts zināšanu līmenis priekšmetā, ko uzrāda gan centralizēto valsts eksāmenu rezultāti, gan arī skolēnu sasniegumi dažāda līmeņa olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Katru gadu skolēni L.Želves vadībā piedalās dažāda veida vēstures konkursos un pārsvarā tiek iegūta 1.vieta. Skolotājas vadītie zinātniski pētnieciskie darbi augsti tiek novērtēti ne tikai Latgales reģionā, bet arī Valsts līmenī. Kopš 2012.gada skolotājas skolēni Valsts līmenī guvuši 8 godalgotas vietas vēstures olimpiādēs. Skolotāja mudina savus skolēnus pētīt ģimenes un dzimtas vēsturi, saglabāt kultūas mantojumu nakamajām paaudzēm, pievērst uzmanību vēsturisko pieminekļu saglabāšanai. Larisa Želve ir savas valsts patriote. Skolotāja ciena un īsteno Latvijas un Eiropas vērtības.

SERGEJS BRATARČUKS

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas informātikas, programmēšanas un fizikas skolotājs

Sergejs Bratarčuks strādā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā no 2001. gada  par informātikas, programmēšanas un fizikas skolotāju vidusskolā un direktora vietnieku informātikas jomā, kā arī sekmīgi vada fakultatīvās nodarbības inženierzinātnēs, astronomijā un vada zinātniski pētniecisko darbību ģimnāzijā. Katru gadu skolotājs piedāvā skolēniem piedalīties konkursos, olimpiādēs, projektos, kuros skolēni saņem godalgotas vietas gan pilsētas, gan valsts, gan starptautiskajā līmenī. Kopš 2012.gada S.Bratarčuka ir vadījis zinātniski pētnieciskos darbus gan informātikā, gan fizikā, gan astronomijā un skolēni kopumā saņēmuši 8 godalgotas vietas valsts līmenī. Vairāki S.Bratarčuka skolēni ir piedalījušies starptautiskos konkursos un guvuši godalgotas vietas. Skolotājs  ir daudzu interesantu un kvalitatīvu pasākumu un projektu iniciators  un organizators. S.Bratarčukam ir nozīmīgs ieguldījums  ģimnāzijas tēla popularizēšanā un konkurentspējas paaugstināšanā gan Latvijā, gan ārzemēs zinātniskajā jomā. Skolotājs mērķtiecīgi nodarbojas tālākizglītībā, seko jauninājumiem savā jomā, apgūst profesionālās pilnveides kursus Latvijā un ārzemēs. Skolotājs savu darbu dara ar lielu rūpību un aizrautību.

 

 

 

Publicēts rubrikā: Uncategorized