Startē ZVAIGŽŅU REITINGS

Katru gadu Ata Kronvalda fonds veido skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem “Lielā Pūce”, kurā labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Vienlaikus virkne talantīgu skolēnu ir pārstāvējuši Latviju arī ārpus valsts robežām starptautiskajās olimpiādēs. Lai izceltu šos skolēnus sagatavojušās skolas un pedagogus, Ata Kronvalda fonds izveidojis Zvaigžņu reitingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā. Starptautiskās zinību sacensības parasti notiek pēc 1.maija, kad beigušās nacionālās. Šī gada zvaigžņu reitingā ņemts laika periods no 2015.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam. Par starptautisku sacensību uzskatām tādu, kurā piedalās vismaz 3 valstu pārstāvji.

Zvaigžņu reitinga mērķis ir palielināt pedagogu un izglītības darbinieku ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs par Zvaigžņu reitingu: “Vienlaikus tā uzdevums ir izcelt un popularizēt skolas, kuras spēj sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus skolēnus un sabiedrībai parādīt Latvijas pārstāvju izcilību zinātnes jomā. Atgādināšu, ka olimpiādes ir ne tikai sportā, bet arī zinībās un tur to dalībnieku skaits, vismaz nacionālā līmenī, pārsniedz sportistu skaitu. “

Šogad Zvaigžņu reitinga augšgalā ir: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Rīgas 89.vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija.

Zvaigžņu reitings, nolikums un reitingā vērā ņemtās olimpiādes skatāmi:  www.skolureitings.lv.

Ata Kronvalda fonds atzinīgi novērtē šo skolu ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību arī tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām un/vai pamatskolām un viņu vecākiem.

 

 

Publicēts rubrikā: Uncategorized