Pūce – gudrības simbols

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) 9.jūlijā tika pasniegta ceļojošā balva „Lielā Pūce” un „Mazā Pūce”. Šīs balvas jau 24 gadus tiek nodotas labākajiem skolu kolektīviem par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā. Pirmo reizi tās tika pasniegtas 1988./1989.mācību gadā. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tagad par „Pūces” pasniegšanu gādā Ata Kronvalda fonds, skolas apbalvojot pēc to sasniegumiem skolēnu zinātnisko darbu konferencēs, mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs un radošajās skatēs.

„Ik gadu Valsts izglītības satura centrs (VISC) rīko dažādas olimpiādes, sacensības, zinātniski pētniecisko darbu lasījumus, kas ir veids, kā skolām parādīt savus talantus. Talantu ceļš gan pašam jaunietim, gan tam, kurš palīdz to iet, ir grūts. Un tieši skolotājs ir tas, kurš virza jaunieti, ir balsts brīžos, kad tas nepieciešams. IZM vārdā es vēlos pateikt lielu paldies Ata Kronvalda fondam par to, ka jūs turat godā un cieņā skolas un skolotājus, tos, kas palīdz attīstīt mūsu nākotnes intelektu,” atklājot pasākumu sacīja VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis. Pedagogu nopelnus īpaši uzsvēra arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete: „Man prieks, ka godinām ne tikai talantus, bet arī pedagogu spējas tos atrast.”

Svinīgajā pasākumā tika apbalvotas 10 labākās lielās un mazās skolas. Ceļojošās „Pūces” balvu lielo skolu kategorijā ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija. Mazo skolu kategorijā – Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola. Skolu kolektīvi tiek grupēti mazajās un lielajās skolās pēc 10.-12. klašu izglītojamo skaita. Katrai skolai tiek piešķirti punkti atkarībā no skolēnu saņemtajiem apbalvojumiem. Mācību iestādei ar lielāko punktu skaitu piešķir valsts olimpiādēs vai skatēs 10 balles, atklātajās olimpiādēs 15 balles un zinātniskajās konferencēs 20 balles. Pārējām skolām balles aprēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam.

2012./2013. mācību gada novērtējums veidots, iekļaujot mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, Zinātnisko darbu konferences, kā arī 2012. gada starptautisko olimpiāžu rezultātus. Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas. Novērtējumā apkopoti olimpiāžu un konferenču rezultāti, kas publiskoti Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā, vai pēc atklāto olimpiāžu, valsts mēroga zinātnisko konferenču, tehnisko un radošo skašu rezultātiem, ko saņēmis Ata Kronvalda fonds no to organizatoriem.

Pasākumā scenārijā neplānots mirklis – tika dejots tango. Dejas izvērtās mūziķis Marko Ojalas atskaņotā slavenā Oskara Stroka tango iespaidā. Pierādījās, ka skolotāji nebūt nav „sausiņi”, kas tikai audzina un vērtē savus izglītojamos, bet arī ir radošas un atraktīvas personības. Radošumu vairāk pierāda darbs atraisot savu audzēkņu talantus, bet atraktivitāti – tas, cik neordināri rīkojās klātesošie atskanot deju mūzikai pasākuma laikā. Pedagogu piemēram sekoja arī Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs, kas uzlūdza uz deju Inu Druvieti.

 

Publicēts rubrikā: Uncategorized