Pastāsti Ata Kronvalda fondam par skolēnu sasniegumiem 2011./2012.m.g.

Ata Kronvalda fonds aicina atklāto olimpiāžu un konkursu, kuros tiek izvērtēts skolēnu talants zinātniskajā pētniecībā, organizatorus sniegt informāciju par talanta izvērtēšanas sarīkojumu rezultātiem un nolikumu. Rezultāti tiks ievietoti 2011./2012. gada “Lielās Pūces” skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem. Informāciju aicinām nosūtīt uz atakronvaldafonds@gmail.com

“Aldara” stipendija profesionālās izglītības pedagogiem

Ata Kronvalda fonds, kas kopš 1993. gada nodarbojas ar Latvijas talantīgāko skolēnu un viņu pedagogu apzināšanu, sadarbībā ar a/s „Aldaris” 2012. gadā pirmo reizi pasniegs jaunu stipendiju pasniedzējiem, kas pārstāv pārtikas (dzērienu) ražošanas profesionālo izglītību.

A/s „Aldaris” izpilddirektors Tomass Kure Jakobsens atzīst, ka „Aldara” stipendija tika izveidota, lai izteiktu pateicību zinātniekiem, speciālistiem un pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu skolēnu un studentu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un organizēšanā, kam ir neatsverama loma industrijas attīstīšanai turpmākajos gados.”

Ata Kronvalda fonds aicina izglītības iestādes, kuru mācību programmās ietilpst profesionālas pārtikas (dzērienu) ražošanas izglītības programmas, līdz 20. aprīlim izvirzīt „Aldara” stipendijas kandidātus. Visas kandidatūras izvērtēs fonda izveidotā „Aldara” stipendijas padome, kas vērtēs pasniedzēja darbību un līdzšinējos sasniegumus. Stipendija pirmo reizi tiks pasniegta šī gada maijā.

Konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendenta audzēkņu iegūtie apbalvojumi Latvijas un starptautiska mēroga olimpiādēs un konkursos, pretendenta izstrādātie un publicētie mācību līdzekļi, pretendenta skolēnu aktīva iesaistīšana darba vidē un citi kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai svarīgi kritēriji.

Stipendijas kandidātu pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi atakronvaldafonds@gmail.com. „Aldara” stipendijas konkursa nolikums atrodams fonda mājas lapā www.atakronvaldafonds.lv.

Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā, un tā dibinātāju vidū ir LR Izglītības ministrija, Skolēnu zinātniskā biedrība, AS „Izglītība”, pedagogi Andris Tomašūns, Agnis Andžāns, Dzintra Paegle un sabiedriskais darbinieks Henriks Danusēvičs. Fonda uzdevumi ir celt zināšanu prestižu Latvijā, stimulēt pedagogu, zinātnieku un citu personu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā, popularizēt talantīgos skolēnus un to sasniegumus, viņu darba vadītājus un atbalstītājus.

„Aldaris” ir dibināts 1865. gadā un ir „Carlsberg Grupas” uzņēmums. „Aldara” produktu portfelī ir aptuveni 40 dažādu dzērienu, kas pārstāv sešas grupas – alu, dzeramo ūdeni, alkoholiskos kokteiļus, sidru, bezalkoholiskos dzērienus un enerģijas dzērienus.

Preses relīze latviešu valodā
Preses relīze krievu valodā
Nolikums