Izsludināta pieteikšanās Ata Kronvalda balvai 2023

Tradicionāli arī šogad tiek izsludināts konkurss “Ata Kronvalda balva”, kurā ik gadu apbalvojam izcilus savas jomas speciālistus – skolotājus!
Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989. gada, un līdz 2022. gadam pavisam godalgas saņēmuši 170 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā.

Šogad konkursa pieteikums ir jāsūta tikai elektroniski.

Skolas aicinātas iesniegt to sasniegumus Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitingam

Latvijas skolas aicinātas līdz 31. maijam iesniegt to audzēkņu rezultātus valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu konferencēs, norādot pasākuma nosaukumu, iegūtās vietas un atzinības par 2022./2023. mācību gadu – valsts, atklātajās olimpādēs un zinātniskajās konferencēs.

Ata Kronvalda balvas ceremonija 2022

2022. gada 24. augustā pulksten 13.00 Rīgas pils Svētku zālē notika Ata Kronvalda balvas ceremonija. Ceremonijā godalgas pasniedza Valsts prezidents Egils Levits un Ata Kronvalda fonda valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda balvas ceremonijā godalgoja piecus pedagogus par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā: Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāju Marutu Avotiņu, Valmieras Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāju Renāti Bērziņu, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas bioloģijas skolotāju Ritu Kļaviņu, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas sociālo zinātņu, Latvijas un pasaules vēstures skolotāju Jolantu Lankovsku un Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas fizikas skolotāju Raisu Stunžāni.

Ceremonijā sveica 2021./2022. mācību gada labākās skolas, kuru skolēni ir sasnieguši labākos rezultātus valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos un radošajās skatēs. Lielo skolu grupā sveica Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu-liceju, Rīgas 40. vidusskolu, Rīgas Franču liceju, Salaspils 1. vidusskolu un Rīgas 10. vidusskolu. Mazo skolu grupā godalgoja RTU Inženierzinātņu vidusskolu, Andreja Pumpira Rīgas 11. pamatskolu, Rēzeknes 5. vidusskolu, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, Riebiņu vidusskolu. Valsts ģimnāziju grupā atzinību izteica Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai, Āgenskalna Valsts ģimnāzijai, Daugavpils Valsts ģimnāzijai un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijai.

Lai izceltu skolas un skolēnus, kuri veiksmīgi pārstāvējuši Latviju ārpus valsts robežām starptautiskajās olimpiādēs, Ata Kronvalda fonds no 2016. gada veido Zvaigžņu reitingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā (no iepriekšējā gada 1. jūnija līdz esošā gada 31. maijam). Ata Kronvalda balvas ceremonijā pasniedza diplomus aizvadītā gada Zvaigžņu reitinga līderiem Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, RTU Inženierzinātņu vidusskolai, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai, Rīgas 10. vidusskolai un Valmieras Valsts ģimnāzijai.

Izsludināta pieteikšanās Ata Kronvalda balvai 2022!

Šogad kandidātus Ata Kronvalda balvai iespējams izvirzīt līdz 2022. gada 10.jūnijam!

Izvirzot kandidātu Ata Kronvalda balvas piešķiršanai, līdz 10.jūnijam Ata Kronvalda fondam jāiesniedz šādi dokumenti:
• rekomendācija vai pamatojums, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai zinātniskās darbības raksturojumu;
• informācija par pretendenta ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk kā pēdējos 3 gados, norādot: konkrētu skolēnu sasniegumus pa gadiem atbilstošajās radošā darba skatēs, olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos; publicēto mācību līdzekļu, metodisko materiālu un citu atbilstošo izstrādņu sarakstu; organizatorisko aktivitāšu sarakstu, norādot dalībnieku skaitu;
• pretendenta dzīves gājums (Curriculum Vitae), norādot personas kodu, mājas adresi, tālruni, e- pastu).

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989.gada, un līdz 2021.gadam pavisam godalgas saņēmuši 165 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:

  • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
  • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
  • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.