NOTEIKTS JAUNAIS SKOLU REITINGS. CEĻOJOŠĀ BALVA „LIELĀ PŪCE”

Featured

Ata Kronvalda fonds (AKF) katru gadu nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100) un “mazo” skolu grupās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par mācību iestāžu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā. Turpināt lasīt

Ata Kronvalda balva 2016

29.augustā Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas, ceļojošās balvas „Lielā Pūce” un šogad izveidotā Zvaigžņu reitinga apbalvošanas ceremonija. Šogad Ata Kronvalda prēmiju saņēma divi pedagogi. Ceremonijā tika pasniegti diplomi skolu reitinga “Lielā Pūce” pirmajām 5 “Lielajām skolām” un 5 “Mazajām skolām”. Pirmās 2 skolas katrā skolu grupā saņēma ceļojošās balvas – pūces. 4 labākās skolas no Zvaigžņu reitinga arī tika apbalvotas ar diplomiem. Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs un Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Kaščejevs. Abalvošanas ceremoijā ar muzikālo priekšnesumu priecēja Beate Sprindžuka un Arnita Tāraude. Turpināt lasīt

Startē ZVAIGŽŅU REITINGS

Katru gadu Ata Kronvalda fonds veido skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem “Lielā Pūce”, kurā labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Vienlaikus virkne talantīgu skolēnu ir pārstāvējuši Latviju arī ārpus valsts robežām starptautiskajās olimpiādēs. Lai izceltu šos skolēnus sagatavojušās skolas un pedagogus, Ata Kronvalda fonds izveidojis Zvaigžņu reitingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažāda veida starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā. Starptautiskās zinību sacensības parasti notiek pēc 1.maija, kad beigušās nacionālās. Šī gada zvaigžņu reitingā ņemts laika periods no 2015.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 1.jūnijam. Par starptautisku sacensību uzskatām tādu, kurā piedalās vismaz 3 valstu pārstāvji.

Zvaigžņu reitinga mērķis ir palielināt pedagogu un izglītības darbinieku ieinteresētību darbā ar talantīgiem skolēniem, kuriem ir tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas. Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs par Zvaigžņu reitingu: “Vienlaikus tā uzdevums ir izcelt un popularizēt skolas, kuras spēj sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus skolēnus un sabiedrībai parādīt Latvijas pārstāvju izcilību zinātnes jomā. Atgādināšu, ka olimpiādes ir ne tikai sportā, bet arī zinībās un tur to dalībnieku skaits, vismaz nacionālā līmenī, pārsniedz sportistu skaitu. “

Šogad Zvaigžņu reitinga augšgalā ir: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Cēsu Valsts ģimnāzija, Rīgas 89.vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija.

Zvaigžņu reitings, nolikums un reitingā vērā ņemtās olimpiādes skatāmi:  www.skolureitings.lv.

Ata Kronvalda fonds atzinīgi novērtē šo skolu ieguldīto darbu skolēnu talanta attīstīšanā, kā arī vērš uzmanību arī tam, ka būtiska nozīme arī ir talantīgo skolēnu sākumskolām un/vai pamatskolām un viņu vecākiem.

 

 

Publicēts jaunais skolu reitings darbā ar talantīgajiem skolēniem “Lielā Pūce”

Ata Kronvalda fonds (AKF) labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Valsts mēroga konkursos. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100 skolēni) un “mazo” skolu grupās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā. Šogad no visām 243 Latvijas “mazajām” skolām reitingā ir iekļautas 175 skolas, bet no 130 “lielajām” skolām – 93 skolas. Katrā skolu grupā pirmās vietas ieguvēja saņems ceļojošo balvu “Lielā Pūce”, bet otrā vieta – “Mazo Pūci”. Vēl trīs skolas katrā skolu grupā saņems diplomus. Ceļojošo balvu pasniegšana paredzēta pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pirms jaunā mācību gada uzsākšanas. Šogad lielo skolu grupā reitinga augšgalā ir: Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Siguldas Valsts ģimnāzija, Rīgas Klasiskā Valsts ģimnāzija. Mazo skolu grupā reitinga augšgalā ir: RTU Inženierzinātņu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rīgas 86.vidusskola, Talsu Kristīgā vidusskola. Lielo skolu reitinga augšgalā turpina būt Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un Daugavpils Krievu vidusskola – licejs. Rīgas Klasiskā ģimnāzija šogad apsteigusi Cēsu Valsts ģimnāziju un ierindojusies strap Top 5 lielajām skolām. Atzinīgi jānovērtē Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ieguldītais darbs zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Mazo skolu grupā pirmo reizi un uzreiz reitinga augšgalā nokļuvusi RTU Inženierzinātņu vidusskola, atstājot Daugavpils Saskaņas pamatskolu otrajā vietā. Rēzeknes 5.vidusskola šogad klasificējās mazo skolu grupā un ierindojās 3.vietā. No reitinga pazudusi Aglonas vidusskola, bet Auces vidusskola, pateicoties augstajiem rezultātiem mājturībā, no 89.vietas nokļuvusi 6. vietā. Pilns skolu reitings skatāms: www.skolureitings.lv. Tur arī atrodams olimpiāžu un konkursu saraksts, kas tika ņemts vērā, rēķinot reitingu. Starptautisko olimpiāžu rezultāti nav ņemti vērā šajā reitingā. Starptautisko olimpiāžu rezultātu atspoguļošanai Ata Kronvalda fonds izveidojis Zvaigžņu reitingu, kas tiks publicēts drīzumā. Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Kaščejevs par skolu reitingu darbā ar talantīgiem skolēniem: “Pūču reitings ir intelektuālās izcilības karte Latvijas skolu sistēmā. Talantīgo skolēnu īpašo vajadzību apmierināšanai ir nepieciešama daudzpusīga sadarbība un ilgtermiņa plānošana. “Lielā Pūces” galvenais mērķis ir uzturēt atskaites sistēmu, kuras ietvaros var vērtēt progresu pretī šiem mērķiem.” Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs par skolu reitingu darbā ar talantīgiem skolēniem: “Šogad pirmos rezultātus reitingā uzrādījusi RTU Inženierzinātņu vidusskola, kas parāda augošo konkurenci līdz šim gadu desmitus ārpus konkurentu aizsniedzamības esošai Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai. Konkurence talantu attīstībā spēcīgāko skolu starpā sekmēs plašāku talantīgāko skolēnu aprūpi un paaugstinās izglītības kvalitāti kopumā.” Ceļojošo balvu „Lielā Pūce” pirmo reizi pasniedza 1988./89.m.g. Balvas dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Tai laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmatot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā.        

TIEK IZSLUDINĀTA ATA KRONVALDA BALVA 2016

Zināšanas piesātina mūsu dzīvi. Ir labi, ja ir kāds, kas prasmīgi un ar lielu atdevi dalās ar savām zināšanām. Tie ir skolotāji, kas dienu no dienas skolēniem palīdz likt kopā zināšanu puzles un pilnveidoties. Viņi ir pelnījuši, lai ieguldītais darbs tiktu novērtēts.

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989.gada, un līdz 2016.gadam pavisam godalgas saņēmuši 141 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:

  • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
  • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
  • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Pārējos kritērijus balvas saņemšanai skatieties nolikumā.

Kandidātus Ata Kronvalda balvas piešķiršanai iespējams izvirzīt līdz 2016. gada 6. maijam.

Pateiksim paldies izcilākajiem sava amata darītājiem!

 

 

2015.gada Solum stipendija – LU Botāniskā dārza laboratorijas vadītājai Laumai Strazdiņai

27. augustā plkst. 11:00 Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija. Šogad šajā ceremonijā tika pasniegta arī SIA „ARN” kopā ar Ata Kronvalda fondu 2014. gadā nodibinātā “Solum” stipendija, ko saņēma Latvijas Universitātes Botāniskā dārza botānikas laboratorijas vadītāja Lauma Strazdiņa.

LAUMA STRAZDIŅA

Botānikas laboratorijas vadītāja

L.Strazdiņa kopš 2007. gada paralēli mācībām strādā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, kur viņa vada Botānikas laboratoriju. Tur viņas pārziņā ir augu kolekciju veidošana un rūpes par Augu sistemātikas ekspozīciju, kur interesenti savukārt var iepazīties ar dažādu augu radniecību un to evolūciju. Līdztekus tam, viņu saistīja ne tikai botānika kā zinātne, bet arī zināšanu nodošana cilvēkiem, kam viņa nododas ļoti radoši, bagātinot dārza “informatīvo telpu” līdz tam nebijušā veidā: veidojot dažādas izglītojošas spēles, maršrutus, kā arī vadot ekskursijas un mācību stundas. Viņa saistošā veidā spēj izmantot dažādas analoģijas: iesaistīt matemātiku, mākslu, ekoloģiju un citas jomas, lai intriģētu un ieinteresētu par augu valsti gan sākumskolēnus, pamatskolu un vidusskolu audzēkņus, gan arī pieaugušos. L. Strazdiņa aktīvi iesaistās dārzā noritošo lielāko populārzinātnisko pasākumu sagatavošanā un norisē: Zinātnieku nakts un Augu aizsardzības diena, kā arī veido dažādas tematiskas, salīdzinoši neliela apjoma populārzinātniskas aktivitātes interesentu grupām. Viņa saturiski gatavo un vizuāli noformē dažādus informatīvos materiālus – sākot no augu etiķetēm, bukletiem, planšetēm, plakātiem, beidzot ar Botāniskā dārza mājas lapu www.botanika.lu.lv, informāciju sociālajos tīklos, kā arī veidojot dažādas izstādes dārzā.

Vairāk par stipendiju sadaļā “Solum stipendija

Pasniegtas Ata Kronvalda balvas

27. augustā plkst. 11:00 Melngalvju namā notika Ata Kronvalda balvas, “Solum” balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija, kurā četri pedagogi saņēma Ata Kronvalda prēmiju un vēl četri – goda rakstus par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā.

Šogad šajā ceremonijā tika pasniegta arī SIA „ARN” kopā ar Ata Kronvalda fondu 2014. gadā nodibinātā “Solum” stipendija, ko saņēma Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Botānikas laboratorijas vadītāja Lauma Strazdiņa. Vairāk par stipendiju un laureāti sadaļā “Solum prēmija

Balvas un diplomus pasniedza Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Vairāk par Ata Kronvalda balvas laureātiem sadaļā “Ata Kronvalda balva 2015

 

 

Izsludina konkursu ATA KRONVALDA BALVA 2015

Ata Kronvalda balvu piešķir ik gadu zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Kandidātus Ata Kronvalda balvas piešķiršanai iespējams izvirzīt līdz 2015. gada 14. augustam.

Ata Kronvalda balvā ietilpst diploms, medaļa un vienreizējā stipendija, kuras vērtība ir atkarīga no ziedojumu summas, bet nepārsniedz trīs minimālo mēneša algu apmēru. Kritērijus balvas saņemšanai skatieties nolikumā.

Pateiksim paldies izcilākajiem sava amata darītājiem!

 

Ata Kronvalda balva 2014

Image

2. septembrī plkst. 14.00 Melngalvju namā Svētku zālē notika Ata Kronvalda balvas un ceļojošās balvas „Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija. Goda zīmes un diplomus pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Vairāk par balvas ieguvējiem šeit

Pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas

3. septembrī plkst. 12.00 Melngalvju namā Svētku zālē notika Ata Kronvalda prēmijas pasniegšanas ceremonija, kurā tika apbalvoti pieci pedagogi par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā. Goda zīmes pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ata Kronvalda fonda valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs.

Ata Kronvalda Premiju piešķīra:

Gaļinai Ražepai – Puškina licēja krievu valodas un literatūras skolotāja,

Ilvai Zvirgzdiņai – Baumaņu Kārļa Viļkenes pamatskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotāja,

Olgai Ķēniņai – Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas dabaszinību un fizikas  skolotāja,

Zaigai Tenisonei – Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ģeogrāfijas un debašu pulciņa skolotāja,

Laimdotai Pelšei – Salacgrīvas vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Svinīgā ceremonijā Melngalvju namā pedagogi saņēma Valsts prezidenta un Ata Kronvalda fonda prezidenta Henrika Danusēviča parakstītus diplomus un medaļu ar Ata Kronvalda attēlu, kurus veidojusi māksliniece Elita Viliama, kā arī vienreizējo stipendiju.

Ata Kronvalda prēmija tiek pasniegta kopš 1989.gada un pavisam godalgas saņēmuši 135 izcili izglītības darbinieki. Galvenie kritēriji Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanai ir pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga un starptautiskajās olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi, kā arī talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriskā labuma organizācija un šogad Ata Kronvalda prēmijas piešķiršanu ar ziedojumiem ir atbalstījuši VAS „Latvijas Dzelzceļš” un SIA „Zaļa josta”

Ata Kronvalda fonds dibināts 1994. gadā un tā dibinātāju vidū ir LR Izglītības ministrija, Skolēnu zinātniskā biedrība, AS „Izglītība”, pedagogi Andris Tomašūns, Agnis Andžāns, Dzintra Paegle un sabiedriskais darbinieks Henriks Danusēvičs. Fonda uzdevumi ir celt zināšanu prestižu Latvijā, stimulēt pedagogu, zinātnieku un citu personu iesaistīšanos Latvijas talantīgāko jauniešu izglītošanā, popularizēt talantīgos skolēnus un to sasniegumus, viņu darba vadītājus un atbalstītājus. Ik gadu Fonds piešķir goda zīmes zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem, arī studentiem par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā. Pretendentus Ata Kronvalda balvai izvirza izglītības iestādes, izglītības pārvaldes, pedagogu kolēģi un citas personas.

GAĻINA RAŽEPA

Puškina licēja krievu valodas un literatūras skolotāja

Gaļina Režepa Puškina licejā strādā kopš 1995.gada par krievu valodas un literatūras skolotāju. Mācību stundās skolotāja rada īpaši labvēlīgu mikroklimatu, kas veicina dažādu mācību formu un metožu izmantošanu un attīsta skolēnu interesi par mācību priekšmetu. Skolotāja lielu vērību pievērš zinātniski metodiskajam darbam. Audzēkņi piedalās starptautiskās krievu valodas olimpiādēs un konferencēs, kur iegūtas 1. vietas. Ir vairāku publikāciju autore, Rīgas domes „Zelta pildspalvas” laureāte.  Vairākkārt rīkojusi atklātās stundas pilsētas, rajona pedagogiem, vadījusi seminārus republikas krievu valodas un literatūras skolotājiem. Skolotājai ir raksturīgas tādas īpašības kā inteliģence, erudīcija, daudzpusība un augsta pedagoģiska meistarība

ILVA ZVIRGZDIŅA

Baumaņu Kārļa Viļkenes pamatskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotāja

Ilvas Zvirgzdiņas pedagoģiskā darba stāžs – 21 gads. Limbažu novada Mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāju apvienības vadītāja, vada praksi Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes studentiem. Skolotājas darba galvenās iezīmes – radoša pieeja darbam, laba humora izjūta, iniciatīva, vēlme strādāt ar bērniem, nerēķinoties ar savu brīvo laiku. Skolotāja Ilva Zvirgzdiņa brīvprātīgi strādā ar talantīgajiem skolēniem individuāli pēc mācību stundām. Skolēniem  ir labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, augsti sasniegumi valsts vides projektu olimpiādēs. Augstākais sasniegums ir 3.vieta Starptautiskajā 17. Vides projektu olimpiādē Turcijā.

OLGA ĶĒNIŅA

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas dabaszinību un fizikas  skolotāja

Olga Ķēniņa skolā strādā kopš 1991. gada. Šajā laikā viņa ir apliecinājusi sevi kā izcilu skolotāju, kas devusi ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vadīšanā. Olga Ķēniņa ir radoša skolotāja, kas savās stundās, izmanto modernu pieeju, neaizmirstot arī  tradicionālas, laika gaitā pārbaudītas darba metodes, māca skolēniem būt uzņēmīgiem un zinātkāriem, rosina darboties kā pētniekiem. Skolotāja veicina skolēnus piedalīties konkursos, sagatavo apdāvinātos skolēnus fizikas olimpiādēm. Pēdējo triju gadu laikā O. Ķēniņas skolēni ir veiksmīgi startējuši ne tikai valsts mēroga olimpiādēs, bet guvuši arī starptautisku atzinību – 27 godalgotas vietas novada olimpiādēs; 5 godalgotas vietas republikas olimpiādēs; 5 godalgotas vietas atklātajās olimpiādēs.

ZAIGA TENISONE

Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijas ģeogrāfijas un debašu pulciņa skolotāja

Zaiga Tenisone ģimnāzijā strādā no 1986. gada. Kopš 1997. gada skolotāja Zaiga Tenisone strādā arī Starptautiskā bakalaurā programmā. Pedagoģiskā darbība apliecina, ka viņa ir augsta līmeņa speciāliste. To apstiprina ne tikai sasniegtie rezultāti, bet arī pedagogu, skolēnu, skolēnu vecāku atzinīgais vērtējums. No 2008. gada līdz 2013. gadam skolotājas Z. Tenisones 11 audzēkņi ir guvuši augstus sasniegumus valsts ģeogrāfijas olimpiādēs, un 7 skolēni ir izcīnījuši tiesības piedalīties starptautiskajās ģeogrāfijas olimpiādēs, no kuriem 5 skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas.

LAIMDOTA PELŠE

Salacgrīvas vidusskolas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Laimdota Pelše ar augstu atbildības sajūtu veic ķīmijas un bioloģijas skolotājas darba pienākumus kopš 1977. gada. Daudzpusīgi organizējot mācību darbu, veicot vispusīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem, vadot dabaszinātņu interešu izglītības pulciņu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu. Skolotājas audzēkņi regulāri ieguvuši godalgotas vietas zinātnisko darbu konkursos, agrāko rajonu, novadu un Latvijas valsts mēroga ķīmijas un bioloģijas olimpiādēs, trīs reizes iegūtas bronzas medaļas starptautiskajās pasaules bioloģijas olimpiādēs.