Pēdējie raksti

Izsludināta pieteikšanās Ata Kronvalda balvai 2022!

Šogad kandidātus Ata Kronvalda balvai iespējams izvirzīt līdz 2022. gada 10.jūnijam!

Izvirzot kandidātu Ata Kronvalda balvas piešķiršanai, līdz 10.jūnijam Ata Kronvalda fondam jāiesniedz šādi dokumenti:
• rekomendācija vai pamatojums, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai zinātniskās darbības raksturojumu;
• informācija par pretendenta ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk kā pēdējos 3 gados, norādot: konkrētu skolēnu sasniegumus pa gadiem atbilstošajās radošā darba skatēs, olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos; publicēto mācību līdzekļu, metodisko materiālu un citu atbilstošo izstrādņu sarakstu; organizatorisko aktivitāšu sarakstu, norādot dalībnieku skaitu;
• pretendenta dzīves gājums (Curriculum Vitae), norādot personas kodu, mājas adresi, tālruni, e- pastu).

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 1989.gada, un līdz 2021.gadam pavisam godalgas saņēmuši 165 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā un/vai organizēšanā. Arī šis gads nebūs izņēmums.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai ir:

 • pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis;
 • talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
 • talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.
 1. Tiek izsludināta pieteikšanās Ata Kronvalda balvai 2021!
 2. Pūces ir aizlidojušas. Ata Kronvalda balvu pasniegšanas ceremonija 2020.
 3. Latvijas izcilākie pedagogi saņems Ata Kronvalda balvu
 4. NOTEIKTAS LABĀKĀS SKOLAS, KAS GUVUŠAS STARPTAUTISKUS REZULTĀTUS!
 5. Noteiktas Latvijas labākās skolas 2019./2020. mācību gadā
 6. Par AKF balvu
 7. Tiek apbalvoti izcilākie Latvijas skolotāji
 8. Apbalvotas labākās Latvijas skolas
 9. Pasniegtas Ata Kronvalda balvas 2018